Helpdesk Software
  • Webshopkeurmerk

  • storing1606

Brandblusser

Brand overkomt ons niet. Dat treft alleen een ander. We staan liever niet stil bij de mogelijke gevaren bij brand en de gevolgen ervan. Toch branden jaarlijks vele duizenden huizen, boerderijen, winkels en kantoren af. Een beginnende brand kan eenvoudig bedwongen worden door de inzet van brandblussers. Uiteraard moeten deze blussers dan wel geschikt zijn voor de omgeving waarin ze toegepast worden. Brandblussers: noodzakelijk en verplicht!.

Poeder, schuim of CO2 brandblussers.
Als eerste moet het pand in verschillende zones worden verdeeld, dit is op basis van het brandrisico maar ook op het gebruik. De toegelaten blustoestellen voor de basisbeveiliging zijn de poeder en schuimblussers met een minimale inhoud van 6 kilo of liter. Per zone is het aantal blustoestellen dat geprojecteerd moet worden afhankelijk van de inhoud, vloeroppervlak en de gebruiksfunctie. Per zone moet er minimaal één blustoestel aanwezig zijn met een maximale loopafstand van 20 meter.

Productgroepen